Nabava

Odluka o poništenju

Preuzmite odluku o poništenju

Usluga EMV L1 i TQM certifikacije POS uređaja

Predmet nabava su usluge certifikacije POS terminalnog uređaja certifikatima:
1. EMV Level1, koji pokriva fizički i električki nivo sučelja (odnosno – hardver). EMV Level1 označava minimalne funkcionalnosti potrebne od čip kartica (ICCs) i terminala (POS uređaj) da osiguraju ispravno funkcioniranje i inteoperabilnost neovisno od korištene aplikacije. Dobavljači hardware-a moraju dostaviti verzije modela za:
– Verzija enkripcije
– Model/verzija čipa (procesora) na kartici za EMVCo Contact Razinu 1
– Model/verzija čipa (procesora) na bez kontaktnom uređaju za EMVCo Contact Razinu 1
2. TQM (upravljanje kvalitetom terminala) predstavlja postupak za dobavljača modula sučelja (IFM/PCD) kako bi se dobila oznaka kvalitete od Mastercard-a, pri čemu se moraju poštivati pravila
prilikom implementacije u okviru shema i prava između Mastercard-a i dobavljača.

Planirani rok za izvršenje usluga je 120 dana od potpisivanja ugovora.

Preuzimanje dokumenata